Blogger tarafından desteklenmektedir.

NEGÜZELSÖZLER

HOŞGELDİNİZ

tasavvufi sözler / mesajlar

tasavvufi sözler / mesajlar

tasavvufi özlü sözler,tasavvufi aşk sözleri,felsefi sözler,tasavvufi sözler 2014,tasavvufi kıssalar,
tasavvuf ile ilgili sözler,

Kalbin paslanmasi iki seyledir; Gaflet ve Günah. Cilasida iki seyledir;istigfar ve zikir.


Ehil olmayanlara sabretmek ehil olanları parlatır.


Akıl padişahı kafesi kırdı mı, kuşların her biri bir yöne uçar.


Güneşin ışığı pisliğe vursa bile pislenmez, ışıktır o.


İstediğin kadar inançlıyım de namaz kıl, sadaka ver. Umut verip, güven aşılayıp da yarıyolda bıraktığın insanın gönül sadakasını her iki dünyada da veremezsin.


Aşk nedir, bilmiyorsan gecelere sor, şu sapsarı yüzlere, şu kupkuru dudaklara sor.


Tam inanç aynası kesilen kişi, kendini görse bile, Tanrı’yı görmüş olur.


Açlık, ilaçların padişahıdır. Hekimler niye perhiz verir düşünsene.


Her zaman doğruyu söyle, ama her zaman her doğruyu değil.


Aslında tesbih, seccade, tevbe, sofuluk, günahtan sakınma, bunların hepsi yolun başıdır. Hak yolcusu aldandı da bunları varacağı konak sandı.


Nasıl olur da deniz, köpeğin ağzından pislenir, nasıl olur da güneş üflemekle söner?


Açlık, ilaçların padişahıdır. Hekimler niye perhiz verir düşünsene.


Allah ile olduktan sonra ölüm de, ömür de hoştur.


Göz iki, kulak iki, ağzımız ise tektir. Çok görüp, çok dinleyip, az konuşmak gerekir.


Aşk dediğin ya Allah'tan gelmeli. Ya Allah için olmalı. Ya da Allah'a ulaştırmalı; yoksa yerle bir olmalı.

Dinleyen söyleyenden daha iyi anlar.


Allah için çalışınız. lillah, livechillah, lieclillah rızası dairesinde hareket ediniz. o vakit sizin ömrünüzün dakikaları, seneler hükmüne geçer.Nihayetsiz hacat-ı insaniyeyi ihsan edecek, ancak nihayetsiz bir kudret ve muhit bir ilim sahibi olabilir. öyle ise, mabudiyete layık yalnız odur.Ey insan! senin nokta-i istinadın, ancak ve ancak Allah'a olan imandır.Felsefe, herşeyi çirkin, korkunç gösteren siyah bir gözlüktür. iman ise, herşeyi güzel, ünsiyetli gösteren şeffaf, berrak, nurani bir gözlüktür.Dua edileceği vakit, istiğfar ile manevi temizlenmeli; sonra, makbul bir dua olan salavat-ı şerifeyi şefaatçi gibi zikretmeli ve ahirde yine salavat getirmeli. çünkü, iki makbul duanın ortasında bir dua makbul olur.Zekatı vermeyenin herhalde elinden zekat kadar bir mal çıkacak; ya lüzumsuz yerlere verecektir, ya bir musibet gelip alacaktır.İnsan, ebed için yaratılmıştır. onun hakiki lezzetleri, ancak marifetullah, muhabbetullah, ilim gibi umur-u ebediyededir.'Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam ferman etmiş: 'ben ve benden evvel gelen peygamberlerin en ziyade faziletli ve kıymetli sözleri, 'la ilahe illAllah' kelamıdır.'
Tembellikle namazı terk eden veyahut kıymetini bilmeyen, ne kadar cahil, ne derece hasir, ne kadar zararlı olduğunu bilahare anlar, ama iş işten geçer.Sizin hanenizdeki masum evladlarınızla masumane sohbet, yüzer sinemadan daha ziyade zevklidir.Madem iman gibi hadsiz derecede kıymetdar bir nimet bizde vardır; ihtiyarlık da hoştur, hastalık da hoştur, vefat da hoştur.Azametli bahtsız bir kıt'anın, şanlı tali'siz bir devletin, değerli sahipsiz bir kavi reçetesi; ittihad-ı islamdır.Öyle ise biz daima, (elahmdulillahi alattaati vettevfik -2-) demeliyiz ve müslüman olduğumuza şükretmeliyiz. 2-emirlerine itaate ve hayırlı işlerde başarıya ulaştırdığı için Allah'a hamd olsun.Helal dairesi geniştir, keyfe kafi gelir. harama girmeye hiç lüzum yoktur.Esbaba tesir-i hakiki verilmemiş; vahdet ve celal öyle ister. lakin, mülk cihetinde, esbab dest-i kudrete perde olmuştur; izzet ve azamet öyle ister-ta, nazar-ı zahirde, dest-i kudret mülk cihetindeki umur-u hasise ile mübaşir görülmesin.Ziya ile mevcudat görünür; hayat ile mevcudatın varlığı bilinir. Herbirisi birer keşşaftır.Madem nefsim emmaredir. nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. öyle ise nefsimden başlarım.
Ey ahiretini düşünen hasta! hastalık, sabun gibi, günahların kirlerini yıkar, temizler. hastalıklar keffaretü'z-zünub olduğu hadis-i sahihle sabittir.Küremiz hayvana benziyor, asar-ı hayat gösteriyor. acaba yumurta kadar küçülse, bir nevi hayvan olmayacak mıdır? veya bir mikrop küremiz kadar büyüse, ona benzemeyecek midir? hayatı varsa, ruhu da vardır. alem, insan kadar küçülse, yıldızları zerrat ve cevahir-i ferdiye hükmüne geçse; o da bir hayvan-ı zişuur olmayacak mıdır? Allah'ın böyle çok hayvanları var.
Arzı ve bütün nücum ve şümusu tesbih taneleri gibi kaldıracak ve çevirecek kuvvetli bir ele malik olmayan kimse, kainatta dava-yı halk ve iddiayı icad edemez. Zira herşey herşeyle bağlıdır.Mazide şükrünü eda etmediğin nimetlerin şükrünü kaza etmek lazımdır.Misafir olan kimse, beraberce getiremediği birşeye kalbini bağlamaz.Dost istersen Allah yeter. evet, o dost ise herşey dosttur."Lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz" (hadisi şerif: tirmizi, zühd: 4, kıyamet: 26; nesai, cenaiz: 3; ibni mace, zühd: 31; el-hakim, el-müstedrek, 4:321.)Her hakiki hasenat gibi, cesaretin dahi menbaı imandır, ubudiyettir.Ölümün hakikatini gören kamil insanlar, ölümü sevmişler. daha ölüm gelmeden ölmek istemişler.Mevt (ölüm) ile cesed dağılır, ruh baki kalır.Sizdeki gençlik katiyen gidecek. eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız, o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada, hem kabirde, hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. eğer terbiye-i islamiye ile, o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak, iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz, o gençlik manen baki kalacak ve ebedi bir gençlik kazanmasına sebep olacak.Hastaların kalbini hoşnud etmek, teselli vermek, mühim bir sadaka hükmüne geçer.Gururu bırak, aczini anla. malikini tanı, vazifeni bil, dünyaya niçin geldiğini öğren.İnsan fıtraten mükerrem olduğundan, hakkı arıyor. bazen batıl eline gelir; hak zannederek koynunda saklar. hakikati kazarken, ihtiyarsız, dalalet başına düşer; hakikat zannederek kafasına giydiriyor.Gül ve çiçeklerin yüzlerini güzelleştiren zat, nasıl o güzel yüzlere arılardan, bülbüllerden istihsan aşıkları icad etmesin? ve güzellerin güzel yüzlerinde güzelliği yaratan, elbette o güzelliğe müştakları da yaratır.


whatsapp sözleri-whatsapp nickleri


whatsapp sözleri

whatsapp durum yazıları,whatsapp sözleri komik,whatsapp durumları,whatsapp komik durum,whatsapp nickleri,

Gülmek her zaman mutlu olmak için değildir. Bazen öyle gülmeler vardır ki; en büyük acıları gizlemek içindir.
Ne kadar uzak olursak olalım sevgili bilakis bir o kadar yakınsın bana seven yüreklere mesafeler engel değildir..
 Sevmek Seninle Güzel Sevilmek Güzel Sözlerinle Güzel Sen bana O Güzel Tebessumunle Bak herzaman Bende Yaşamak için Savaşayım Bu Zalim Hayatta Sevgilim.

O Senin keşkendir,sen onun belkisi 
 El'veda eder, ama sen etme..Ne kadar sarılırsan sarıl bıraktığın an özlersin…
 Hiç kimse senin kadar fikrime huzur değil…
 Aşkın ilk soluğu mantığın son soluğudur
 Bir insan sevdigini: Önce allahtan, Sonra kendisinden, Sonra annesinden, ve enson babasindan istemelidir.
 HER SABAH UYANIP YÜZÜNÜ GÜNEŞE VERDIĞINDE, GÜCÜNÜ ALAMAZSIN SICAK SEVGILERDEN, UNUTMA SAKIN BIR SEVGI BIN SEVGI DOĞURUR VE O SEVGILERDEN YEPYENI BIR DÜNYA KURULUR..
 ''İyiyim'' dediğime bakmayın siz benim İyiyim dedikçe iyice kaybettim... Muzaffer Zengin
 Aşk dediğin hayal değil midir ?
Seni görmemek geceler boyu, nasıl uyuduğunu hiç bilmemek… Bir gün beraber uyumanın umuduyla avunuyorum geceleri. Geceler geçer mi bilmem, iyi geceler benim aşk devrem. 
 Dikkatini verdiğin odaklandığın şey büyür ve güçlenir. Bu yüzden ne kendindeki ne de başkasındaki kusurlara dikkatini verip odaklanma. * Cavit ÇAĞ
 Belki çok mutlu oluruz, saatlerce güleriz. Belki saatlerce kavga edebiliriz. Günlerce küs kalabiliriz, mutsuz da olabiliriz. Ama ne olursa olsun her gece benimle uyu. Ne olursa olsun
 Issız adaya düşsem bir seni alırım : birde mutluluğu...
 Ne garip değil mi? Hala aklıma geldiğinde içimde bir yerleri sızlatmayı başarabiliyorsun.
Teheccüdüme sebep olmalı yâr
dediğin
Sesiyle bölmeli uykuları orta yerinden..
Secde'min sevabına ortak olmalı  
Bu soğukta en güzel eldiven, senin ellerin. 
 Aşkın gizemi, ölümün gizeminden daha büyüktür." Oscar Wilde
 İnsanlara ne istersen anlat Ama kendiini anlatma ! Bilirim anlamazlar... Bukowski.
Aşk bir kelebek gibidir, peşinden koştukça hep senden kaçar. En iyisi bırak uçsun, hiç beklemediğin bir anda gelip omzuna konsun. 
Gönüle girmek Nasiptir Orrada kalmak Marifet 
 yoktun belki yanımda ama hayallerimde vardın..
Öyle çok yanar ki için dünyadaki bütün suçları işlediğini sanırsın. Oysa sadece sevmişsindir
Gönlünü ve dilini doğru tut(Kutadgu Bilig) 
Keşke yanımda olsaydı deme,isteseydi olurdu.. 
Giden gitmiş,hüznü ayaklandırmak boşuna..
Yaşamı boyunca herkes "birini" bulur, Ama "birbirini" bulmak çok az insana nasip olur..
Eller bana kalpsizsin diyorlar.
Çünkü kalbimin Sende olduğunu bilmiyorlar.
Sevmek, ne çok yakışıyor değil mi ? Gözlerimize, Ellerimize, En Çokta Yüreğimize. .
Kimse öğretmemişti sevgiyi, Nefreti, senden öğrendim.
Hasret, özlenen sen olunca, Sevmek, sevilen sen olunca Sevilmek, seven sen olunca anlamını buluyor
Sen deli bir yağmursun bense o deli yağmura hasret kalmış bir avuç toprak.

Gerçek Şuki Hainlik Yaparak Gittikleri Bu Gönülden Helallik istemek için geri dönücekler..


Gönlün panayır yeri olmuş; ne gelen belli ne de gidendinlerdim telâşlı kanûnlardan sarışın türkçeyi nasıl da sevdim ne iştir bilmeden sevmeyi
Atilla İlhan

Harcadıkça bitmeyen tek servet sevgidir.Herkese yetecek kadar sevgim var ama sadece tek bir kişiyi mutluluktan göklere uçuracak ❤kalbim ❤ ️var.
''BİTTİ'' dediğin anda , yeniden başlarmış insan... Başka yerde,başka şekilde, başka hayatlarla... Mutsuz ,tedirgin ama "YENİDEN".. ve bitti dediğinde durduğunu zannettiğin herşey; yeniden yepyeni güzellikler için çarpmaya devam edermiş... Yani nefes alıyorsa insan ; UMUT var demekmiş..


"Aşk” tipi cezaevinde, müebbet hapis yatıyor kalbim!


Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.Felek ne kadar kahretse kalbimize,
Zaman zaman hatirladigimiz olur,
Hangi dilber ilk aski tattirdi bize;
Bir bahtiyarla yasadigimiz olur. 
Cahit Sıtkı TarancıGördüklerine değil, sadece hissettiklerine güven.!!!

Hiç kimse senin kadar fikrime huzur değil…

masallar gerçek deil ηekadar hayal etseηde

Arkadaş seni Allah’ı zikretmekten hangi şey alıkoyuyorsa hakikatte asıl sevdiğin şey o’dur.


Yüreğime ne ektin böyle... Aşk korkağını bağışlar mı? Söyle... 


Bin “günahın” oIsa da bana, bir “gün ah’ım” yok sana.
Seninle kavga etmeyi, başkasıyla gülmeye tercih ederim sevdiceğim.
Kül olmuş ateş yanar mı? Buz tutmuş su akar mı? Bu gözler seni gördü başksına bakar mı
Eğer Bir Fikre Yeterince Bağlı Kalırsanız O Fikir Artık Saygıdeğer Hale Gelmiş Demektir. 
Oldugu kɑdɑr, olmɑdığı kɑder.
Aşk nedir diye sorma bana. Sen derim tamamIayamazsın…
AsIında suçum yok hakim bey bende yakmak istemezdim bu şehri ama ne yapayım üşümesin sevdiğimin eIIeri
Ne kadar çok param olursa olsun sinyal sesinden sonra mesaj bırakmaya cesaret edemiyorum.
Başını göğsüme yasladığında tek bir düşmanım vardır:geçip giden zaman.
Durumum Çevrim içiBeyηim MeşgulRuhum Hemeη DöηcekAklım DışarıdaElim TelefoηdaKalbim çevrim dışı

Ben sensiz olanlara seni aratıyorum, Ben sensiz kalanlara seni yaratıyorum, Seni saklayacağım, seni yazıp-andıkça Kendimi çoğaltıyor, seni kuşatıyorum.Özdemir Asaf


Sen aklıma gelince her şey gülümserdi ,Ağaçlar şarkı söyler , rüzgar tatlı eserdi. .|| Sabahattin Ali.Senin Kalbine Aşk-ı'' Ben yazdım.! Başkaları ancak kopyala yapıştır yapar..


Gönlünün gördüğünü, Gözünün gördüğüne değişiyorsan Eyvallah..Amma!!! Gözünün gördüğünü, Gönlünün gördüğüne değişirsen Eyvah ki ne Eyvah..
Bilmeni İstediklerimi Buraya Yazarım Sen Okursun ,Birde Yazmadıklarım Var Yazsam Kendinden Soğursun . . 
En büyük huzur ;Huzurunu bozanlardan uzak durmaktır.
Bunun adı aşk; uyutmuyor, yaşatmıyor, nefes aldırmıyor. En kötüsü de..Öldürmüyor.

O kadar güzelsin ki, manzaralar seni seyretsin.


Tek bir kelimeden binlerce anlam çıkardığım günler de oldu, yazılan uzun cümleleri görmezden geldiğim günlerde.İnsanlara inanmaya çalışmaktan yoruldum.Tezer Özlü
Seni ne kadar sevdiğimi merak ediyorsan, yağan yağmurun her damlasını tutmaya çalış, tutamadığın her yağmur damlası kadar seviyorum seni.

“yanağınız ıslakken, cümleleriyle sizi gülümsetebilen dostlarınız varsa eğer, onları sakın üzmeyin.”

Gidişinin ardından çok fena yağmur yağdı.Fakat gökyüzü banamı ağladı , sanamı tükürdü anlamadım...

Bu gece rüyama gir gizlice, beni sımsıkı sar öp kokla iyice, son kez isyanlar savur, küfret güzelce ve sonra çek git kahrolası hayatımdan
whatsapp nickleri

Beni kaybetti.. Ama sihirbaz değil. ŞEREFSİZDİ . . .! 
Yeryüzünde biten her aşk için gökyüzünde bir melek ağlar.
Ben seni deli gibi sevdim, sen beni deliyim diye sevmedin.

Sana dalgalardan kalem yaptım ve kıyıya seni seviyorum yazdım, sen de inandın değil mi? Sen delisin, seni sevmedim, sana bağlandım sana taptım.
Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikanın 60 saniye olduğu öğretildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun olduğu öğretilmedi. Yaşamımızın her anında birlikte olmamız dileğiyle sevgilim.

Sana dalgalardan kalem yaptım ve kıyıya seni seviyorum yazdım, sen de inandın değil mi? Sen delisin, seni sevmedim, sana bağlandım sana taptım.

Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için aşığım sana!..

Gözleriyle gözlerine göz koyanın, gözlerimle gözlerini oyarım. Gözlerini gözlerden sakın, gözlerin gözlerime lazım.

Arkamdan Konuşmanız Mühim Değil ,Önemli Olan Kafamı Çevirdiğimde Hepinizin Susmuş Olması . . !

"Sevemedim" DeqiL Ulan..."Tek KişiyLe Yapamadım" diyeceksin..

Gittiqin qünden beri Susuyorum...Biliyorsun bizde ÖLünün Arkasından Konuşulmaz...

Kendinden Kaçtığın Bir Yoldur Hayat ;Geriye Dönersen , Deliye Dönersin . . !

Gülmeyi Senden Öğrenir ,Gider Başkalarıyla Kahkaha Atar . . !


Gitmeyi Göstereceğim Sana ,Sevgiye Muhtaç Kaldığında . . !


CeSet Taşıyan ßir Ambulansın Siren ÇaLması Kadar Anlamsızdı HaYaTım , "Morga Ölü Yetiştiriyor Sanki Duygularım...!!

Elini Ayağını Korkak Alıştırma .Gidene Tekmeyi , Kıvırana Parayı Yapıştır . . !


Boşuna Kürek Cektiqine Inaniyosan...O kayıktan Ineceksin Kardeşş.

Gidişin Hiç Koymadıki...Ben Zaten Senin Yürüyüşüne Hastaymmm!

cezbedici sözler

cezbedici sözler


cezbedici aşk sözleri,cezbedici mesajları sözler,cezbedici sözler facebook,cezbedici sözler sözleri


Hadi takas edelim bir şeylerimizi… Mesela gülüşünden ver ömrümden al…


"Minareden düşenin parçası bulunur da,
Gönülden düşenin parçası bulunmaz."


Sebebim ne olursa olsun,günahım sensin biliyorum..


Büsbütün unuttum seni eminim,Maziye karıştı şimdi yeminim, Kalbimde senin için yok bile kinim,Bence sen de şimdi herkes gibisin.


"Özlemek, ölmek'ten sadece iki harf fazla be sevgili


Geride bıraktıklarımızı özlüyor , 
elimizin altındakinden sıkılıyor , 
ulaşamadıklarımıza tutuluyoruz 
"Ne kadar değişirsen değiş...
İlk nerede mutlu olduysan, hep oraya çevirirsin kafanı!"Bir insanın idealleri olmalı, sonsuzluk gibi... Bir insanın ozlemi olmalı, ozlemle acan cicekler gibi... Bir insanın birtanesi olmalı, o da senin gibi.
Sevgililer öpüşürken neden gözlerini kapatırlar bilir misin? Çünkü gözleriyle değil de kalpleriyle görmek isterler... Yani hissetmek isterler. Ben de seni ruhumun derinliklerinde hissediyorum sevgilim çünkü seni çok seviyorum.
 Gozleriyle gozlerine goz koyanın, gozlerimle gozlerini oyarım. Gozlerini gozlerden sakın, gozlerin gozlerime lazım. 


 Hani en guzel asklar imkansız gelir ya insana, imkansız oldugun icin asıgım sana!..


 Seni seviyorum; elini kalbimin uzerinde hissettigim zaman, uzuntulerimi alıp onların yerine simdiye kadar kimsenin basaramadıgı o sıcaklıgı koymayı basardıgın icin. 

Zorunamı gidiyor terk edilen olmama rağmen gittiğim her yere senide götürmem.Sen beni bu kadar taşıyabilirmiydin kendinde? Terk edilmiş olsan bile.. K.TMutluluğunda seninle olanları değil, ağladığında sana sarılanları seç. Bak onlar hâlâ benim yanımda. Unuttum kimlerle güldüğümü, birlikte ağladıklarım aklımda.
KIYISIZLAR  K.T
Bazen hak etmediği değerleri sunarız sevdiklerimize. Onlar bile şaşırırlar ne olduklarına. Gözünde çok yükselttiğin, bir gün gerçekten yukardan bakmaya başlar sana. Senin yücelttiğin, seni beğenmez. Uzaktan bakarsın eserine.
K.Tazeoğlu
Kıyısızlar
Keşke hiç başlamasaydı desem, kısa ama mutlu geçen günlere ayıp edeceğim. İyi ki yaşandı desem, bu yaşanmışlığın sonucu olan ayrılığa nasıl bir kılıf giydireceğim?
K.TBir şey yapmadan önce eğer yaparsan sana ne yapacağımı bir düşün önce.Öyle Değil İşte KARDEŞ..!
Düşman Kör Nişancıdır da Dost Bilir Nerden Vuracağını..


Bir kez yalanını yakaladığın kişinin,

Bin kez doğrusunu sorgularsın .kardeş


kalabalıkta artislik çekenin,

tenhada Özrünü kabul etmem kardeş !!

evlilik yıldönümü mesajları /sözleri

evlilik yıldönümü mesajları /sözleri

eşe evlilik yıldönümü mesajı,eşime evlilik yıldönümü mesajı,evlilik yıldönümü mesajları resimli,mesajlari evlilik yıldönümü
Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir. Daha nice yıl dönümümüzde beraber olmayı diliyorum.
Aşk iki bedende yɑşɑyɑn tek ruhtɑn oluşur. Ruhum evlilik yıldönümümüz kutlu olsun Mutluluğumuzun bir ömür boyu sürmesi dileğimle güzel kɑrıcığım. Beni ben yɑpɑn senin vɑrlığın cɑnım.. Hɑyɑtımdɑ olduğun için sonsuz teşekkürler.. Seni seviyorum.

    Yüreğim hafif ıslaktır benim kuytu köşelerde ağlamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güneşe asmaktan. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım.


   Yıl dönümümüz de beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat.
Yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım!


Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.


   Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle... Daha nice yıl dönümümüzü beraber geçirmek dileğiyle.


   İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Yıl dönümümüz kutlu olsun!


  Bu yıl dönümümüz de beyaz bir güvercin yolluyorum sana kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat.


   Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime değse samanyolundan bir yıldız düşer. Yıl dönümümüz kutlu olsun!


   Denizi içerken maviler takıldı boğazıma, karaya vuran balık gibi çırpınıyorum. Mavi gözlerini özlüyorum. Yıl dönümümüz kutlu olsun.


   Nasıl ki uzaktaki yıldız parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana! Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için tutkunum sana. Sen çöllerde serap, engin denizlerde yakamoz, ormanın denizinde huzur gibisin, ışığım sensin, güneşimsin... Bil ki çok özlendin... Yıl dönümümüz kutlu olsun!   Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve düştüğüm yer dudakların olsa. Yıl dönümümüzde bir öpücük borçlusun bana.


    Hani gözler vardır sözleri anlatır, hani sözler vardır gözleri anlatır, bir de aşk vardır seni anlatır... Nice Yıl dönümümüze minik bebeğim.

 
Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var... Yıl dönümümüz kutlu olsun!


   Bugün her zamankinden farklı bir şey yapayım dedim olmadı yine sana defalarca aşık olup seni düşündüm...Yıl dönümümüz kutlu olsun!

   Yedi ayrı iklimden yedi çesit arı getirseler yedi çesit arı yedi ayrı çiçeği dolaşsa yedi ayrı çiçekten bal yapsa senin kadar tatlı olamaz... İyi ki varsın!

   O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Dolanıp sarmak geliyor içimden, saramıyorum. Öylesine bağlanmışım ki, sensiz duramıyorum. Uykudan uyanınca insanı uyandığına pişman eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyasın! Seni çok seviyorum.Yıl dönümümüz kutlu olsun sevgilim!


   Sana bahçeden gül değil güneşten atom koparıp getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. Yıl dönümümüz kutlu olsun.


   Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel olur.Benim en uzun ve en güzel rüyam, şu an bu mesajı okuyor. Seni çok ama çok seviyorum biriciğim. Sesini duysam da her an yüzünü görmek gibideğil, özlediğimi bil her an çünkü hiçbir şey seni sevmek gibi değil! Seni o kadar çok özledim ki...  Yıl dönümümüz yanında olup sana sana sarılmak için çıldırıyorum...


   Paylaştıkça çoğalan tek şeyin sevgimiz olduğunu hiç unutmayalım ve sevgimizi daima çoğaltalım sevgilim. Daha nice mutlu Yıl dönümümüz.


   Beni karanlıktan aydınlığa, yalandan gerçeğe, ölümden ölümsüzlüğe götürdüğün için teşekkürler. Seni seviyorum. Daha nice günlere hep birlikte canım.


   Yaşamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz! Unutma ki sevmek daima beraber olmak degil, sensizken bile seninle olabilmektir... Bu Yıl dönümümüzde yanında değilim belki ama özlemim sevgim hep seninle. Seni seviyorum!


   Seni denizdeki kumlar, gökteki yıldızlar, ormandaki ağaçlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular, sahildeki martılar ve güneşin ışıklarından daha çok seviyorum. Birlikte daha güzel günlere gitmemiz dileğiyle Yıl dönümümüz kutlu olsun!


   Bir demet gül vermek isterim sana. Güllerden güzelsin aslında. Gülü bir gün, seni sonsuza dek seviyorum.
   Öperim dudaklarından gül kokulu yanaklarından her dem gözlerimin hapsindesin kalbimin tek sahibisin... Yıl dönümümüz kutlu olsun!


   Dün gece sen uyurken kızıla boyadım denizleri, uçurumdan attım sessizliği, haber saldım rüzgarlara fısıldasınlar seni ne çok sevdiğimi ve özlediğimi.


   Yıl dönümümüzde de belki yanında değilim ama dünde, bugünde, yarında yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım!


   Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Yıl dönümümüz kutlu olsun!


   Okadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Öylesine bağlanmışım ki sensiz duramıyorum. Yıl dönümümüz kutlu olsun!


   Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikanın 60 saniye olduğu öğretildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun olduğu öğretilmedi. Yaşamımızın her anında birlikte olmamız dileğiyle sevgilim... Yıl dönümümüz kutlu olsun.


   Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Gökuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti... En değerli hazinemsin benim, canımsın.   Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Yıl dönümümüz kutlu olsun!


   Seni ne kadar sevdiğimi merak ediyorsan, yağan yağmurun her damlasını tutmaya çalış, tutamadığın her yağmur damlası kadar seviyorum seni...


     Sana dalgalardan kalem yaptım ve kıyıya seni seviyorum yazdım, sen de inandın değil mi? Sen delisin, seni sevmedim, sana bağlandım sana taptım.


    Sen güneşin doğduğu, karanlığın bittiği yerdesin sen hep kalbimde yatan tek sevgilimsin. Yıl dönümümüz kutlu olsun!


    Eğer gökyüzü bir parça kağıt, deniz bir şişe mürekkep olsaydı yine de sana olan duygularımı yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki.
Seni yıldızlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var onlar bin tane sen bir tanesin. Yıl dönümümüz kutlu olsun.-

ayşe kulin sözleri

ayşe kulin sözleri


Ruhu ölmüş biri, sevmeyi becerebilir miydi? ancak, bunca yıldır sevmeye alıştığından, alışkanlıklar da insanda yer ettiği için, seviyor zannedebilirdi belki..

Yazmak benim için bir varoluş nedeni,Yazarken mutluyum,yazarken umutluyum,yazarken varım..
Yorgunum!
önce gerçeğimi kendime kabul ettirirken yoruldum! sonra gizlerken… daha sonra yüzleşirken… kendim olmaya hakkım olduğunu anladığımda… kendimle barışırken… gerçeğimi başkalarına kabul ettirmeye çalışırken… benim gibi binlerce, on binlerce insanın var olduğunu öğrenirken… yoruldum!


" Çünkü sana değdiğinden beri ellerim, bütün kış dallarında tomurcuklar var. "


Ne yazık ki, bizler ego çingeneleriydik. Vaktimizden ve kendimizden başka her şeyi vermeye hazırdık da, bir anlık zaman, bir yudum ilgi nedense çok zor kopuyordu dağarcığımızdan.


Farklı toplumlara, topluluklara ve kültürlere göre insana ilişkin farklı tanımlar var. İnsan olmak, gerçekten insan olmak cidden zor bir iş, ama bunu başaranlar da vardır. Fakat, bu ayrı bir konu. Ben filozof değilim, toplumbilimci de değilim. Teolog veya sosyolog da değilim. Ben yalnızca bir yazarım. O halde insanı, bir insanın üzerinden anlatabilirim ancak. O insan Türkan Saylan hocadır…


ARKA KAPAK
Derler ki Türkiye'de herkes şairdir!

Bunu diyenleri mahcup etmemek adına, yazı yazmayı öğrendiğim günden beri şiir yazarım ben.

Çocuklarıma şiir-masallar yazdım. Arkadaşlarım yirmi, otuz, kırk, elli, altmış, yetmiş yaşlarına, babam seksen yaşına basarken, onlar için kutlama şiirleri yazdım; eğlenceli yolculuklarımızın, keyifli günlerimizin anılarını, hatta en hüzünlü anlarımın duygularını bile düzyazıyla değil, şiir formunda ifade ettim. Bennu Gerede, 2008'de Teslimiyet sergisinin resimlerine resim altı yazmamı istediğinde, elimden yine bir şiir çıkmıştı.

Şiirlerimin arasında sadece babam için 1983 yılında yazdıklarım, bir "Babalar Günü" vesilesiyle yazıldıktan on dokuz yıl sonra bulu­şabildi okurla. Diğerleri hep saklı kaldılar.

Yayıncım öykülerimi tek bir kitapta toplamaya karar verdiğinde, şiirlerimi de kitap haline getirmeyi önerdi. Yıllardır defter sayfala­rında bekleyen satırların okurla buluşmasına önce İtiraz ettim ama şiirler benimle aynı fikirde değildi; fısıldaşmaya başladılar araların­da. Nefes almak, ete kemiğe bürünmek, hayata katılmak istediler... Sonuçta onlara boyun eğdim.

Elinizdeki kitapta saklı şiirlerden birkaçı, müziğini bekleyen satır­lardan ise sadece biri var... müziğine kavuşmuş olanı. Seçtiklerimden keyif almanız dileğiyle... Ayşe Kulin (Önsöz’den)

Ayşe Kulin Bahar Şiiri

BAHAR
Sen bana müjde misin umut musun sevgili
Kim demiş geçti mevsim ufukta göründü kar
Bu kaçıncı bahar sakın sorma sevgilim
Benim yorgun gönlümde aşkının telaşı var
Bu kaçıncı bahar sakın sorma sevgili
Benim olgun gönlümde aşkının telaşı var

Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum
Yoksa böyle olduğumda mı gelir bahar
Ayrıca bunun seninle ne ilgisi var
Tabiki ben böyle oldugum için bahar
Çünkü sana değdiğinden beri ellerim
Bütün kış dallarında tomurcuklar var 


(HAYAL) KİTAPTAN NOTLAR


ALLAHIM SEN BANA SABIR VER!

Bu kargaşanın en üstünde, içinde babamın daktilosunda yazıp yer yer tipeksle düzelttiğim yedi-sekiz adet öykümün bulunduğu soluk pembe dosya duruyor. Masanın arkasında ise sinirli hareketlerle sigara içen Mustafa Kemal var. Mustafa Kemal Atatürk değil, Mustafa Kemal Ağaoğlu! Yani, açılımı Yazarlar Kooperatifi gibi bir şey olan YAZKO’nun müdürü veya idarecisi veya başkanı. Bu sıfatlardan hangisini taşıdığından emin değilim. Emin olduğum, ben on beş yaşındayken, o on dokuz yaşındaydı ve bana âşıktı.(…) “Allahım sen bana sabır ver,” diyor Mustafa Kemal, “iyi ki evlenmemişim seninle! Deli ederdin beni herhalde.” İçimden, “Ne evlenmesi be, sen beni öpemedin bile,” diyorum, ilkgençliğimde ona yüz vermediğim için şu anda hayli pişman.DÜNYA GÜZELİ BİR KIZ

Sıra geldi Hülya’nın kim olduğunu öğrenmeye. Kulaklarımı ve gözlerimi açınca, pek çok dergi ve gazetede ismine, resmine rastlamaya başladım. 1987 yılında Hülya Avşar, dünya güzeli bir kızdı. Nisan da zaten, “Ayşe, Gülizar’ı oynayacak olan, taze erik gibi bir kız, görünce bayılacaksın,” demişti ki gerçekten de görünce bayılmıştım.ANNELER GENCECİK HAYATLARA YANIYORSA

Bir Gün’ü okuyanlar, Kürtleri dağa çıkartan nedenleri anlayabildilerse ve her iki tarafın anneleri kaybedilen gencecik hayatlara yanıyorlarsa benim gibi, bugün gelinen noktada, en azından silahların susmasına seviniyorlardır eminim.
KADER DEDİĞİMİZ

O dehşet günleri içinde suda, havada ve karada kurşunlanmayı göze alan Recep Yazıcıoğlu’na bir taş bile isabet etmedi de, yıllar sonra Denizli’de valilik yaparken pisipisine bir araba kazasına kurban gitti. Kader dediğimiz, tam da bu olmalıydı.DÜNYANIN EN YAKIŞIKLI KÜRŞAT’I

Ben, dünyanın en yakışıklı Kürşat’ına bağlandığımı bilsem, kendimi rezil eder miydim böyle! Bu yanlışlık, benim Kürşat Başar’la dostluğumun başlangıcı oldu.


 

EN ÇOK OKUNANLAR

YAYIN ARŞİVİ

BAŞKA DİLDE OKUYUN

Google+

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Güzel Sözler Emailinize Gelsin

alexa